Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu.

Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime.Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Koviljsko-petrovaradinski rit je 2004. godine uvršćen u spisak zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR) i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na listu Ramsarske konvencije.

Prirodnu vegetaciju u rezervatu predstavljaju hidrološki uslovljene šume bademste i bele vrbe kao i crna i bela topola.
Posebnu vrednost predstavlja prisustvo retkih i ugroženih biljnih vrsta, kao što su beli i žuti lokvanj, plava lincura, rebratica, vodeni orašak, četvorolisna detelina, močvarni kaćunak. Šume karakteriše prisustvo retkih životinjskih vrsta, kao što su divlja mačka i vidra. Još 1989. godine ovaj rezervat prirode proglašen za međunarodno značajno stanište ptica tj. IBA područje.Temeljne vrednosti ovog prostora su očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova, bujnost izvornih biljnih zajednica, kao i bogatstvo faune. U cilju očuvanja ovih prirodnih vrednosti sprovodi se projekat „Revitalizacija i sanacija vodenih staništa na lokalitetu Šlajz-Tikvara“.Uz korišćenje postojećih dunavaca planira se uspostavljanje kružnog vodenog toka, a razvoj dodatnih turističkih sadržaja u Rezervatu obezbediće se vožnjom posetioca katamaranom ili čamcima.

“Sanacijom vodenih staništa na lokalitetu Šlajz-Tikvara” takođe se uređuju oštećena i ugrožena riblja staništa u cilju očuvanja ihtiofaune ovog područja. Projekat realizuje Upravljač zaštićenog područja Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstvo “Novi Sad”.

Pored lokaliteta Šlajz koji predstavlja stecište ljubitelja prirode, pecaroša i šetača, kao i lokaliteta Tikvara gde su izgrađeni Ekološko-edukativni centar i osmatračnica za ptice, pravi susret sa prirodom može se doživeti na vlažnim livadama Kurjačke grede.U cilju promocije i prezentacije Rezervata trasirana je nova turističko-edukativna staza koja će se povezati sa već postojećom stazom na Kurjačkoj gredi, a određene su I lokacije za nove osmatračnice oko bare Agle.
Uzimajući u obzir malu udaljenost od Novog Sada i Beograda, Specijalni rezervat prirode "Koviljsko - petrovaradinski rit" pruža izvanredne mogućnosti sa aspekta uspostavljanja i razvoja turističke ponude.Poseban značaj i atrakciju ovom prostoru daje Manastir Kovilj koji datira iz XIII veka. Koviljsko - petrovaradinski rit predstavlja naš najreprezentativniji i najatraktivniji očuvani ritski kompleks i kao takav, uz neophodno očuvanje prirodnih vrednosti, pruža velike mogućnosti za naučno-obrazovni, ekskurzioni, lovni, ribolovni kao i sve popularniji eko-etno turizam.


{plusone}
ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
  • Štedljive sijalice
  • Stop krađi električne energije
  • Pametne zgrade
  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije